ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE

Reklamens kraft når mycket längre än du kan föreställa dig

Stakeholder engagement

Vi tror att Ocean Outdoor kommer att växa snabbast genom att hålla intressentengagemang i fokus för sin affärsplanering.

För detta ändamål driver vi och uppdaterar kontinuerligt våra processer för att:

  1. Identifiera intressenter
  2. Begära feedback om alla aspekter av verksamheten
  3. Inkorporera denna feedback i vår verksamhet.

Styrelsestruktur

Styrelsen består av både verkställande och icke-verkställande direktörer som granskar och bedömer alla aspekter av vår verksamhet.

Johan-Pihl.jpg

June 26, 2024

ocean-dcc-2024-webheader-1800x700-central-4

March 25, 2024

Loading…

Icke-verkställande direktörer:

Melissa Bethell
Chair
David Caplan
Non-Executive Director
Neil Prime
Independent Non-Executive Director
Loading…

Ocean Nätverk

The location is available as part of a network, please see below for details.

Please contact us on [email protected] to find out more.