Audience

Att förstå våra målgrupper maximerar effekten ditt varumärke kommer att ha på Ocean’s ytor.

Audience Measurement (AM)

Ocean Outdoor Nordics (OO) har en grundläggande övertygelse om att vara transparenta när det gäller att presentera den potentiella räckvidden och frekvensen i medieerbjudanden, både som medieägare och inom branschen. Därför är OO delaktiga i AM-projekt över hela Norden. Vi ser AM som en hörnsten i den framtida utvecklingen för den nordiska OOH/DOOH-branschen.

På grund av varierande marknadsmognad befinner sig de nordiska marknaderna i olika faser när det gäller att utveckla och implementera AM. Den svenska branschen har haft ett system för AM sedan början av 2003. Den norska branschen har också haft ett AM-system i många år och planerar att lansera version 2.0 under fjärde kvartalet 2024. Däremot befinner sig den danska och finska branschen fortfarande i en utvecklingsfas och hoppas kunna presentera ny AM-data 2025.

Livsstilsdata

Om AM-data handlar om att presentera storleken på en potentiell publik, handlar livsstilsdata om att beskriva vem publiken är. Flera av OO nordiska verksamheter arbetar med livsstilsdata som skapar livsstilsprofiler för upptagningsområdena runt våra arenor och intressepunkter. OO partner inom detta område är InsightOne, som förser oss med årligen uppdaterad livsstilsdata. Denna data hjälper oss att beskriva publiken och rikta oss mot specifika profiler, intressen och mönster.

Kontakta oss gärna så berättar vi mer om möjligheterna med både AM- och livsstilsdata.

Ocean Nätverk

The location is available as part of a network, please see below for details.

Please contact us on [email protected] to find out more.