Neuroscience 

Ocean har genom åren tillsammans med Neuro-Insight genomfört en rad undersökningar och studier kring hjärnan, hur den tolkar sinnesintryck, reklambudskap och hur den lagrar information. Genom att löpande genomföra denna typ av undersökningar så har vi såväl verifierat samt kvantifierat vår data och våra resultat. Vi har genom åren upptäckt många intressanta fenomen om hur Out Of Home mediet står sig som reklamkanal. Vi kallar denna studie för Neuroscience och på denna sida kan du ta del av all data, information samt resultat av dessa 5 studier. Då all research är på engelska har vi valt att även delge all info nedan på just engelska för att inte misstolka något.

Neuro5-21-03-23-7.jpg
footer-background-still

Redo att ta din kampanj till nästa nivå?

Ocean Nätverk

The location is available as part of a network, please see below for details.

Please contact us on [email protected] to find out more.