Ocean Partnerskap

Vi ger viktiga budskap tyngd och synlighet

 

Partnership Sweden Header_1

Oceans partners 

Ocean har ett flertal samarbetspartners, som alla verkar inom olika områden. Vi vill på denna sida lyfta dessa partners och tacka dem för all inspiration och glädje som de ger oss.

sok-blue-ruta_1 (1)

SVERIGES OLYMPISKA KOMMITTÉ

Ocean Outdoor och Sveriges Olympiska Kommitté har tecknat ett flerårigt avtal där Ocean blir partner och officiell leverantör till SOK.

Ambitionen är att utnyttja kraften i Ocean Outdoors expertis och erfarenhet att synliggöra budskap för att bygga engagemang och nationell support till det svenska OS-laget mellan och under olympiska spel, samt att kunna marknadsföra SOK:s partners i en olympisk kontext.

“För oss på SOK är samarbetet med Ocean Outdoor en milstolpe i vår ambition att göra vår rättighet större. Vi kan nu i större utsträckning nå ut med vilka vi är, vad vi står för och vad vi gör samtidigt som våra partners exponeras i association med oss. Det värde som det skapar för alla parter hoppas vi ska bidra till framtida svenska OS-framgångar”, Åsa Edlund Jönsson, generalsekreterare på SOK.

https://sok.se/

SVERIGES PARALYMPISKA KOMMITTÈ

Sveriges Paralympiska Kommitté (SPK) och Ocean Outdoor Sweden har tecknat ett samarbetsavtal där Ocean Outdoor blir officiell sponsor och mediepartner till SPK. Avtalet är treårigt och sträcker sig över Paralympics i Paris 2024 och Milano/Cortina 2026.

– För oss är samarbetet med Ocean Outdoor en fantastisk möjlighet att skapa kännedom om Paralympics och bygga förebilder som inspirerar morgondagens paralympier. Ocean Outdoor ger oss också möjlighet att kroka arm med våra andra partners och helt nya möjligheter att nå ut, säger Rebecca Fyhr, kommunikation- och marknadschef, Sveriges Paralympiska Kommitté.

Ambitionen är att utnyttja kraften i Ocean Outdoors expertis och erfarenhet för att synliggöra budskap för att bygga engagemang och nationell support till den svenska truppen inför, under och efter de kommande paralympiska spelen.

https://parasport.se/

SPK-580x560-1
minstoradag_logo_rgb_1120x922

MIN STORA DAG

Min Stora Dag uppfyller önskningar och skapar glädjefyllda upplevelser, så kallade Stora Dagar, för barn med allvarliga sjukdomar och diagnoser. En Stor Dag ger kraft att fortsätta orka kämpa i en tuff vardag. 200 000 barn och unga i Sverige kämpar med en allvarlig sjukdom eller diagnos. Vår vision är att alla de ska få en glädjefylld Stor Dag.

Ocean har under de senaste åren haft ett nära samarbete med Min Stora Dag i sin kamp att hjälpa barn med att uppfylla sina önskningar och sprida glädje.

Och under 2022 har vi löpande stöttat med medieutrymme i vårt rikstäckande digitala nätverk, på såväl centralstationer, köpcentrum samt gatumiljö. Vi har även bistått med förslag på kreativ utformning av Min Stora Dags kampanjmaterial.

”Vi på Ocean vill fortsätta att förverkliga barns drömmar och stödja Min Stora Dag i sin kamp att tillse att så många barn som möjligt får just sin önskan uppfylld. Vi är glada och tacksamma för att få vara med och sprida glädje och hopp till vår framtid, barnen”.

Johan Lööf, Market Lead, Ocean Outdoor Sverige

https://minstoradag.org/

NATURSKYDDSFÖRENINGEN

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation och en folkrörelse som står upp för naturen. De sprider kunskap, bildar opinion och påverkar beslutsfattare – i Sverige och i världen. Med över 200.000 medlemmar är de en stark kraft för en hållbar framtid. De jobbar för friskare hav, levande skogar, klimatomställning och större biologisk mångfald.

“Genom samarbetet med Ocean Outdoor, når vi fler människor i vår kamp för en frisk planet och levande planet”,
“Som ideell organisation har vi begränsade resurser – inte minst för reklam och marknadsföring. Därför betyder det mycket när Ocean Outdoor ställer sig bakom vårt arbete genom hjälpa oss nå ut till människor vi annars inte skulle nå”.

Andreas Drufva, marknadschef på Naturskyddsföreningen.

https://www.naturskyddsforeningen.se/

naturr-rutan (1)
friends_logo_gul_rgb

FRIENDS

Friends är en icke-vinstdrivande barnrättsorganisation vars uppdrag är att stoppa mobbning och diskriminering, genom att utveckla kunskap, bedriva utbildning och rådgivning i första hand i skolor, förskolor och idrottsföreningar. Samt genom att sprida kunskap och driva opinion för att skapa samhällsförändring. Friends vision är en värld där inget barn utsätt för mobbning och är såväl en religiöst samt politiskt obunden nationell organisation.

Ocean och Friends har ett nära samarbete och vi har även tillsammans med reklambyrån Perfect Fools vunnit kring vårt gemensamma samarbete i kampanjen, “Mobbningen tar inte sommarlov”, som ni kan se här:
https://vimeo.com/639066113

För mer info om Friends och deras verksamhet så hänvisar vi till deras hemsida: https://friends.se/

footer-background-still

Redo att ta din kampanj till nästa nivå?

Ocean Nätverk

The location is available as part of a network, please see below for details.

Please contact us on [email protected] to find out more.