Ocean Outdoor Nordics lanserar plattform för Share of Search Analytics och standardiserar mätning av varumärkes- och marknadsföringsinsatsers effekt på efterfrågan och försäljning.

Andel av sök- och sökdata är en skalbar och effektiv metod för att mäta varumärkeseffektivitet. Valideringsstudier utförda av Institute of Practitioners in Advertising (IPA) har visat att korrelationen mellan Share of Search-data korrelerar med försäljning och framtida marknadsandelar.

Vi är därför väldigt glada över att lansera Ocean Outdoor Nordics Share of Search Analytics Platform.

Kunder och byråer kommer nu att kunna ha access till plattformen för att utvärdera historiska samt aktuella marknadskommunikationsinsatser och dess effekter på affärsresultat genom att använda den bevisade korrelationen mellan sökandel (Share of Search) och marknadsandel.

“Out Of Home-branschen har utmärkt sig i att leverera räckviddsdata. Nu vidgar Ocean Outdoor Nordics möjligheterna genom att tillhandahålla annonsörer och byråer med en heltäckande översikt som inkluderar historik såväl som aktuell data vilken indikerar påverkan på framtida försäljning och marknadsandelar. Genom lanseringen av den här plattformen möjliggör vi tillgång till kraftfulla analyser och underlag till  marknadsföringsstrategier”.
Jesper Albansson, CMO, Ocean Outdoor Nordics.

I samarbete med MyTelescope, den ledande leverantören av analys av sökdata bla Share of Search, kommer Ocean Outdoor Nordics att erbjuda en lösning som levererar data på hur efterfrågan påverkats av media- och marknadsföringsinvesteringar.

Ta del av en artikel kring detta samarbete här:

https://www.resume.se/kommunikation/media/lanserar-plattform-for-share-of-search-analytics/

Ocean Nätverk

The location is available as part of a network, please see below for details.

Please contact us on [email protected] to find out more.