Tillbaka
C2SC-clean
April 3rd, 2020
Resumé och Ocean Outdoor öppnar kampanjarena för svenska kreatörer

Har du en kampanjidé för DOOH som kan hjälpa andra under coronakrisen? Då bör du delta i Resumés och Ocean Outdoors initiativ

”Call to Swedish creatives”.

I slutet av mars släppte Förenta Nationerna en öppen global brief till världens kreatörer med målet att låta kreativa krafter hjälpa till att bland annat bromsa smittspridning. I Sverige har vi redan sett flera initiativ tas för att säkra människors hälsa samt stötta företag och vårdpersonal.

Svensk kreativitet håller en hög internationell klass. Det digitala utomhusbolaget Ocean Outdoor och Resumé vill därför bidra med en digital arena för de goda kommunikationslösningar som nu kommer fram. Vi upplåter en räckviddskanal med 2000 DOOH-ytor (digital out of home) där svenska kreatörers olika non profit-kampanjer – för till exempel hälsofrämjande eller initiativ för att hålla Sveriges ekonomi i gång – ges spridning.

Precis som för många andra branscher är det just nu ett ansträngt läge för byråvärlden. Vi ser samtidigt att flera av varandra oberoende enskilda kreatörer och byråer kommer upp med väldigt fina kreativa lösningar för att hjälpa företagare eller bidra till att minska spridningen av covid-19. Med det här initiativet vill vi underlätta för de här budskapen att nå så många som möjligt.

Jesper Albansson, marknadschef Ocean Outdoor Fredrik Svedjetun, chefredaktör Resumé

SÅ HÄR DELTAR DU I CALL TO SWEDISH CREATIVES

Välj ett av 3 teman nedan och ta fram ett kampanjmaterial

• Begränsa smittspridning / flatten the curve.

• Support till frontlinjens hjältar (vård, omsorg, blåljuspersonal, med flera).

• Support till/lösning för att driva trafik till eller fundraising för små- och medelstora företag.

• Budskap som lyfter positiva och samhällsförbättrande insatser till följd av covid-19

Vem kan delta?

Initiativet är öppet för alla – till exempel reklam- och digitalbyråer, mediebyråer – men för att ge lyskraft och effekt kommer Ocean Outdoor, Resumé och en referensgrupp välja ut ett bidrag på varje tema.

Distribution & kampanjperiod

Oceans Reach & Impact DOOH-nätverk som består av 2000+ digitala ytor över hela landet.

Kampanjperioden är initialt i början av juni men kan komma att ändras beroende på bland annat direktiv från regering och myndigheter

Inlämning

Bidrag och projektbeskrvning levereras i pdf och/eller .mp4-format (maxvikt 300mb) via wetransfer.com eller likvärdig tjänst senast den 20/5 till: [email protected] Skicka även ett mail till samma adress vid bidragsleverans så att vi kan säkerställa att bidraget nått oss och hålla löpande kontakt under Call to Swedish Creatives kampanjperiod.

Produktionstips

Se Oceans kreativa och tekniska riktlinjer här.

Ocean Nätverk

The location is available as part of a network, please see below for details.

Please contact us on [email protected] to find out more.