Tillbaka
news-placeholder
March 12th, 2021
Ocean lanserar Liquid Layer Screen

Ocean Labs – Ocean Outdoors enhet för kreativ och teknisk innovation inom OOH – har i veckan lanserat sitt första Nordiska projekt. Som en del av Vinters uppmärksammade kampanj för Barnfonden införlivades Ocean Liquid Layer Screen (L.L.S.). En specialbyggd DOOH-installation som suddar ut gränsen mellan digitala och fysiska element i platsbaserad kommunikation.

Med referenspunkter som bland andra penrose stairs (evighetstrappan) och Christopher Nolans Inception startade en idéprocess kring hur visuella lager kan frambringa en förstärkt emotionell respons hos betraktaren.

–   Nyfikenhet och en stark vilja att leda utvecklingsfaserna för det här etablerade mediet ligger till grund för idén som nu blivit en färdig produkt. Som framgår i filmen (klicka för att se) vi tagit fram fungerar L.S.S. som vi hoppats. Genom att addera dimensioner till budskapet ökas dwell time framför installationen vilket kan påverka emotionell inkodning i hjärnan hos betraktaren. Parat med räckvidden i vårt DOOH-nätverk får avsändaren till en kraftfull kombination, säger Jesper Albansson, Nordic Marketing & Communications Director, Ocean Nordics i en kommentar.

Ocean Labs erbjuder en lekplats för kreatörer och byråer där tanken är att de i nära samarbete med Labs-teamet kan förverkliga sina idéer och få fram OOH-lösningar för sina kunder.

–    Under utvecklingsarbetet var vår ambition att skapa en sömlös koppling mellan plats, media, content och olika element, i det här fallet vätska, luft, en filmfond som smälter ihop med den exakta platsen och en nallebjörn. I L.S.S. kan vi koppla på funktioner som exempelvis bubblor & vågor och synkronisera med innehåll i skärmen. Med hjälp av reläer kan vi synka content med extern elektronik samt införliva visuella element från den aktuella platsen och därmed verka som en katalysator för det kreativa budskapet säger Staffan Eliasson, Creative Solutions Manager på Ocean

Ocean Labs utvecklades och formades i Storbritannien för drygt 7 år sedan med ambitionen att bredda kunskapen om kreativa och tekniska lösningar inom DOOH samt att utveckla teknik och koncept för aspirerande varumärken och byråer. För Nordiskt vidkommande är Liquid Layer Screen en föråkare till bredare lansering i Norden inom kort.

Extra tack till: Jernhusen Media, för kostnadsfri yta på Centralstationen i Stockholm och våra vänner på Visual Art.

Ocean Nätverk

The location is available as part of a network, please see below for details.

Please contact us on [email protected] to find out more.