Mockup Templates

Ocean hyllar kreativt inom (D)OOH

Digital Out of Homes snabba tillväxt har revolutioniserat sättet på vilket OOH kan konsumeras och är nu ett media som står mycket starkt i och med dess unika kreativa och datadrivna möjligheter.

Digital räckvidd på unika arenor i kombination med full motion DOOH drivet av kreativ utformning och data levererar mångt mycket mer för ett varumärke än mer traditionella lösningar.

Använd Ocean’s Campaign Preview eller våra PSD-mallar för att skapa egna mock-ups.

Har du inte använt Digital Out Of Home?

Inom utomhusreklam finns ett antal grundläggande principer som bör övervägas när man utformar innehåll för kanalen. 

Här nedan listar vi insikter som är bra att ta del av för att få ut det mesta möjliga av er kampanj.

DOOH Guidelines

OOH Guidelines

 

 

Kreativa Riktlinjer

 • Utforma specifikt för DOOH. Se DOOH som sin egen mediekanal och designa för dess unika möjligheter och förhållningsregler för att uppnå maximal effekt.
 • När, var, hur och till vem bör i den kreativa processen tas i beaktning för att skapa en så lyckad kampanj som möjligt.
 • Dayparts och weekparts är effektiva sätt att leverera tidskänsliga budskap som syns vid rätt tillfällen, när du vill och utan att kräva teknisk utveckling eller extra kostnader.
 • Var relevant. Ofta finns det tillfällen och yttre faktorer som påverkar kunden och köpbesluten, och genom att öka relevansen får ni en mer effektiv annonsering.
 • En enkel användarresa skapar magi med logik. Nyttja synergierna mellan mobil och DOOH och låt dem komplettera varandra.
 • Tänk på typsnittsnittsstorlek när du formger material till DOOH. Den bör vara tillräckligt stor för att ge god läsbarhet, även på avstånd. Arbeta med kontraster och tydliga typsnitt. Välj och välj bort i mängden text. Ett tydligt budskap är den enskilt viktigaste formulan för att få kampanjeffekt.
 • Använd färg, form och kontraster för att skapa annonser som sticker ut och tar för sig. Starka färger ökar i regel observationsvärdet men ert budskap och varumärke är viktigare när det kommer till att få kunden att agera.
 • Använd rörelse. Även små subtila rörelser kommer bidra till ökat engagemang och större visibilitet kontra en statisk annons.
 • Animationer och rörelser väcker reaktioner och kan ofta samspela med texten, exempelvis understryka det som är allra viktigast. Men här är harmoni prioritet för rör det sig för mycket eller snabbt är det svårare att uppfatta själva poängen
 

Tekniska Riktlinjer

 • En typisk spottlängd i en DOOH loop är antingen fem eller tio sekunder. Looplängden och således visningsfrekvensen varierar beroende på bokningsläge och är som max en minut lång.
 • Använd teknologi för att förstärka kreativitet och syfte.
 • Använd Dynamisk DOOH och triggerdata för att öka relevans och synlighet på rätt plats vid rätt tillfälle. I princip all data som finns tillgänglig kan kopplas till DOOH, exempelvis trafikläge, odds, lagerstatus, flöden från sociala medier, tåg eller flyg-avgångar, väder och nederbörd.
 • Överväg live -strömmar såsom copy och bild. Att synas i realtid skapar relevans. Vissa av våra ytor är dessutom höghastighetsuppkopplade och klarar video-strömmar men var noga att säkerställa med oss att platsen du vill sända på är lämplig i förväg.
 • Platsen. Sett till var folk befinner sig kan det finnas flera fördelar med att anpassa budskapet efter platsen. Gör en analys över vilken målgrupp som befinner sig var. Med hjälp av Mosaikdata finns information att tillgå från Ocean Outdoor. Hur skiljer sig en tågstation från ett köpcentrum eller en DOOH skärm i stadsmiljö och vilka rör sig var.
 • Kampanjer som visas på ytor placerade nära bilvägar bör hållas mer simplistiska och avskalade kontra kampanjer som riktar sig till fotgängare. Detta beroende på att betraktaren har kortare tid på sig att uppfatta budskap bakom ratten och trafikverkets regelverk.
 • Var noga med att leverera rätt filformat. Vi har inga storleksbegränsningar vid leverans men se till att din leverans har rätt upplösning och är renderad i .mov eller .mp4. Ocean Outdoor har heller ingen begränsning i antal material utan det är upp till dig hur många budskap du vill synas med under din digitala kampanjperiod.

Ocean Nätverk

The location is available as part of a network, please see below for details.

Please contact us on [email protected] to find out more.