Våra huvudsakliga fokusområden i planen för att nå våra mål i linje med Parisavtalet är el och upphandling.
Nedan förklarar vi mer i detalj hur vi planerar att uppnå dessa mål.

Kraftkälla-El

Ocean är ett företag som förbrukar energi som en del av vår dagliga verksamhet på våra kontor och för att driva våra skärmar.

Vi är stolta över att all el som köps och betalas av Ocean sedan 2019 är 100 % grön och från hållbara leverantörer. Som du säkert kan föreställa dig är det en stor mängd el.

Minska störande ljus

Vi begränsar drifttimmar och minskar frivilligt ljusstyrkan i våra skärmar till under de tillåtna nivåerna. Och på utvalda platser reglerar vi även ljusstyrkan till under de nivåer som dikteras av vår avkänningsutrustning för det omgivande ljuset.

Oceans policy är att inte använda våra skärmar dygnet runt, i stället är de flesta av våra storformatsskärmar avstängda mellan 23:59 och 05:00, och våra mindre skärmar mellan 03:00 och 06:00. Ocean sätter där det är möjligt en egen lägre gräns för ljusstyrkan för att åsidosätta de integrerade avkänningssystemen för omgivande ljus.

Detta gynnar våra grannar, miljön och vårt djurliv.

Inköp och leveranser

Genom tillgång till våra leverantörs miljöprocesser kan vi redan i våra inköp vara med och säkerställa ett mångfacetterat förhållningssätt till hållbarhet som strävar efter att optimera vår upphandlade teknik, utbilda våra leverantörer, minska vårt företagsavfall och förbli aktivt involverad för att minska vårt miljöavtryck genom alla processer inom vårt ekosystem.

Vi granskar kontinuerligt vår miljöpraxis.

  • Implementering av ett allmänt informationsprogram för leverantörer. Denna allmänna medvetenhet är en del av att vara en ny leverantör till Ocean.
  • Eliminera företagsavfall genom automatisering och LEAN-tillverkningsprinciper.
  • Dedikerar personal till miljövård och efterlevnad av dessa praxis.
  • Återvinning av allt berättigat kontors- och industrimaterial.
  • Ett pågående engagemang för att upphandla energieffektiva, miljövänliga produkter.

LED som ljuskälla

 

Övergången till lysdioder är en enorm förändring för hållbarheten och ett betydligt grönare alternativ för Ocean, samt den bredare DOOH-marknaden. Den typiska LED-lampan förbränner cirka 10 % av sin energi som värme och resten som ljus; i motsats till deras föregångare, glödlampan, som förbränner cirka 98 % av deras energi som värme och 2 % som ljus.

Ocean har valt att jobba med enbart världsledande företag inom LED-teknik. En del av denna urvalsprocess av leverantörer var att tillse att våra leverantörer, precis som vi har ett noga genomtänkt miljöåtagande. Vi har genom detta noga urval, tillsett att vi nu har en partner, som vi är övertygade om levererar den mest effektiva formen av belysning som finns kommersiellt tillgänglig idag.

Vår partner har gjort följande åtaganden:

Det tekniska åtagandet:

  • Implementering av Power Factor Correction, (PFC-teknik) för att maximera effektiviteten av alla strömanslutningar till våra bildskärmar.
  • Skapa RoHS-förberedda produkter helt utan kvicksilver, kadmium, sexvärt krom (Cr6+), polybromerade bifenyler (PBB), polybromerade difenyleter (PBDE) och andra farliga material.

Det hållbara engagemanget:

De återvinner allt kontors- och industrimaterial. Material som återvinns som en del av tillverkningsprocessen inkluderar;

  • Aluminium, Stål, Kartong, Plast, Glas, Färgburkar, Trä, Papper, Kretskort samt Industriella lösningsmedel. Allt yttre förpackningsmaterial som används för frakt är fritt från PVC och är återvinningsbart. Inga material som har blekts under tillverkningen och eller fraktprocessen används.

Ocean Nätverk

The location is available as part of a network, please see below for details.

Please contact us on [email protected] to find out more.