Tillbaka
MLS-wide
April 24th, 2020
Tro på stark tillväxt för DOOH

Ocean Outdoor lanserade nyligen sin Media Landscape Survey, en undersökning där Svenska mediebyråer får ge sin syn på Digital Out Of Home. 45% av respondenterna ser DOOH som den kategori med starkast tillväxtpotential under de kommande 5 åren.

Media Landscape Survey kommer genomföras två gånger per år – med en utökad version redan i höst – och ha till huvudsakligt syfte att generera insikter och en samlad bild av hur byråerna ser på Digital Out Of Homes företräden samt vilka de viktigaste utvecklingsområdena är.

  • Mot bakgrund av den exceptionellt utmanande situation vårt land och vår bransch befinner sig i sänder det positiva signaler att byrårepresentanter tagit sig tid att fundera och lägga ut texten kring DOOH. Det är av största vikt för oss att komplettera den dagliga dialogen med undersökningar som den här eftersom det bidrar till att vi får en mer djupgående förståelse för hur byråerna ser på DOOH i fråga om kvalitet, utvecklingsområden och tillväxt. Det ger i sin tur underlag till ännu bättre diskussioner med såväl byrå som kund säger Jesper Albansson, Marketing & Communications Director, Ocean Outdoor Nordics

På frågan om vilka attribut som starkast förknippas med DOOH svarar respondenterna innovation, kreativitet, tech och dynamik.

  • Det här är starka områden för DOOH vilka också utvecklas löpande med hjälp av media- och reklambyråer samt kunders nyfikenhet och kravställan. Möjligheterna till integration med andra medieslag*, kreativt omfång och insikten om fördelarna med digital räckvidd har etablerat sig i alla led. Vi tror därför på ett krea-tech genomslag och mer av integrerade DOOH-lösningar framöver, exempelvis med mobilt och online. På andra sidan av rådande läge ser vi fram mot spännande samtal med kreatörer, medie- och digitalbyråer.

81,82% av respondenterna har Ocean som det varumärke de mest förknippar mest med DOOH och kanalen associeras bland annat med relevant annonspublik. Svaren i undersökningen visar också att kostnadseffektiviteten i kanalen har förbättringspotential.

Intressanta och viktiga utvecklingsområden anses vara integration med andra medieslag, prissättning och data om annonspubliken.

*Ocean Outdoor UK genomför löpande neuroscience-studier och där har man funnit att DOOH amplifierar effekten av content online.

About Ocean Outdoor 

Ocean Outdoor operates some of the most prestigious digital out-of-home (DOOH) locations in the UK, Northern and Continental Europe.  

The Ocean portfolio features the UK’s most iconic DOOH locations including the BFI IMAX; the Landsec Piccadilly Lights and a significant presence in the top 12 UK cities. Ocean’s portfolio of high-profile landlords and partners includes Birmingham, Manchester, Glasgow and Southampton City Councils, Landsec, Unibail-Rodamco-Westfield, the BFI and intu.

In the UK, a continued focus on Ocean’s Digital Cities for Digital Citizens philosophy has significantly augmented the Group’s position as an operator of high quality DOOH assets. Ocean continues to deliver good organic development through new City tender wins, the rollout of new locations in Scotland, London, the West Midlands and Manchester and significant screen investment.

Strategic acquisitions that complement the existing DOOH portfolio remain a strategic pillar of the growth programme. This continued with three Dutch acquisitions in spring 2019, giving the company a significant share of the Netherlands market where it has become a major DOOH player. These subsidiaries have since been rebranded as Ocean Netherlands.

In September 2019, Ocean acquired the assets of Visual Art, a Sweden based independent, pure-play DOOH media and tech group which operates in three Nordic countries (Sweden, Norway, Denmark) and key cities in Germany. This transaction expands Ocean’s portfolio across 23 Unibail-Rodamco-Westfield shopping malls in Europe, in addition to holding the exclusive external rights to two of the largest premium urban shopping malls in Europe: Westfield London and Westfield Stratford in the UK.

In February 2020, Ocean closed the acquisition of AdCityMedia, a Sweden-based premium out-of-home and digital screen tech operator focused on large format digital and high-end city centre locations across Sweden, Norway, Denmark and Finland.  The combined entities of Visual Art and AdCityMedia, referred to as Ocean Nordics, will create the leading DOOH operator in the region.

Ocean Nätverk

The location is available as part of a network, please see below for details.

Please contact us on [email protected] to find out more.