Vores fokusområder på køreplanen for at nå vores mål i overensstemmelse med Paris-aftalen er elektricitet og indkøb.
Nedenfor beskrives, hvordan vi planlægger at opnå disse mål.

Strømkilder – Elektricitet

Ocean er en forretning, der forbruger energi som en del af vores daglige drift på vores kontorer og selvfølgelig til at drive vores skærme. Vi er stolte over, at siden 2019 kommer al elektricitet, som Ocean indkøber og betaler for, fra 100% grønne kilder hos bæredygtige leverandører. Som du kan forestille dig, er det en betydelig mængde elektricitet.

Lysforurening

Vi begrænser driftstimerne og reducerer frivilligt lysstyrken til under de tilladte niveauer. På mere lysfølsomme steder tilsidesætter vi vores teknologi for at levere lysstyrkeniveauer, der er lavere end dem, der dikteres af vores udstyr der måler lysstyrker.

Som en politik opererer vores skærme ikke 24/7. Vores skærme følger hvert enkelte lokations åbningstider. Det vil f.eks. sige, at når et shoppingcenter har lukket, er vores skærme slukket. Hvor det er muligt, pålægger Ocean en begrænsning på lysstyrken og tilsidesætter de integrerede omgivende lysmålingssystemer. Dette er for at gavne vores naboer, miljøet og vores dyreliv.

Bæredygtighed er centralt for Ocean’s indkøbspolitik

Ocean vurderer leverandørernes miljøprocesser som en del af vores indkøb for at sikre en helhedsorienteret tilgang til bæredygtighed. Vi arbejder på at optimere vores indkøbte teknologi, informere vores leverandører, reducere virksomhedens affald og aktivt mindske vores miljøaftryk i alle processer og vores økosystem.

Ocean gennemgår løbende vores miljøpraksis.

  • Implementering af et generelt bevidsthedsprogram for leverandører. Dette program er en integreret del af at være en ny leverandør til Ocean.

  • Reduktion af virksomhedens affald gennem automatisering og LEAN-produktionsprincipper.

  • Tildele medarbejdere til miljøstyring og overholdelse af reglerne: Sikre at vores operationer sker i overenstemmelse med miljøstandarder.

  • Genanvendelse af egne kontor- og industrielle materialer.

  • En vedvarende forpligtelse til at anskaffe energieffektive og miljøvenlige produkter.

LED-Leverance

Overgangen til LED er et stort skridt mod bæredygtighed og grønne certificeringer for Ocean og det bredere DOOH-marked. Med anerkendelse af efterspørgslen på energikilder, bruger en typisk LED-pære cirka 10% af sin energi som varme og resten som lys; i modsætning til deres forgænger, glødepæren, som bruger cirka 98% af sin energi som varme og 2% som lys.

Ocean har valgt verdens førende inden for LED-teknologi som vores foretrukne leverandør. En væsentlig del af denne valgproces var et solidt engagement i nøje miljømæssige og bæredygtige kriterier, hvilket har resulteret i, at vi nu har en partner, som vi er sikre på, leverer den mest effektive form for belysning, der er kommercielt tilgængelig i dag.

Teknisk forpligtelse

  • Implementering af Power Factor Correction (PFC) teknologi for at maksimere effektiviteten af alle strømforbindelser til skærme.
  • Produktion af RoHS-klare produkter, der er helt fri for kviksølv, cadmium, hexavalent krom (Cr6+), polybromerede biphenyler (PBB), polybromerede diphenylether (PBDE) og andre farlige materialer.

Bæredygtig forpligtelse

Implementering af en aktiv genbrugsstrategi for alle egnede kontor- og industrielle materialer.  Materialler, der genanvendes som en del af produktionsprocesserne, omfatter;

  • Aluminium , Stål, Karton, Plastik, Glas, Dåser fra malingsprodukter, Træ, Papirr, Trykte kredsløbskort og Industrielle opløsningsmidler. Alle ydre emballagematerialer, der bruges til forsendelse, er PVC-frie og kan genanvendes. Der anvendes ingen materialer, der er blevet blegede under fremstillings- eller forsendelsesprocessen

Ocean Networks

The location is available as part of a network, please see below for details.

Please contact us on [email protected] to find out more.